top of page
ไส้กรองอากาศ แผ่นกรองอากาศ SHARP FZ-D40HFE, FZ-D40DFE HEPA+Carbon อะไหล่เทียบแท้

ไส้กรองอากาศ แผ่นกรองอากาศ SHARP FZ-D40HFE, FZ-D40DFE HEPA+Carbon อะไหล่เทียบแท้

✅ แผ่นกรองอากาศและกรองกลิ่น สำหรับ Sharp รุ่น 
- KC-D40TA
- KC-D40TA-W
- KC-E40TA
- KC-E40TA-W
- KC-F40TA
- KC-F40TA-W
- KC-G40TA
- KC-G40TA-W

- KC-D50TA 
- KC-D50TA-W
- KC-E50TA
- KC-E50TA-W
- KC-F50TA
- KC-F50TA-W
- KC-G50TA
- KC-G50TA-W
- KC-JD50T-W 
- KC-JH50T-W


✅ คุณภาพดี ใช้แทนของเดิมได้อย่างแน่นอน ขนาดมาตรฐานตรงตามรุ่น คุ้มค่าสมราคา FZ-D40HFE และ FZ-D40DFE

 

#KC-D50TA #KC-G50TA #KC-D50TA-W #KC-G50TA-W #KC-D40TA #KC-G40TA #KC-D40TA-W #KC-G40TA-W #แผ่นกรอง #hepa #carbon #แผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศ #SHARP

bottom of page