เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ที่วัดออกซิเจนปลายนิ้ว Oxygen pulse fingertip oximeter

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ที่วัดออกซิเจนปลายนิ้ว Oxygen pulse fingertip oximeter

 

คุณลักษณะเฉพาะ 

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด  Fingertip Pulse Oximeter เป็นอุปกรณ์ที่ถูกคิดค้นมาโดยใช้หลักการ Infrared-ray เพียงแค่สอดนิ้วเข้าไปในเครื่องก็สามารถวัดออกซิเจนในเลือด SpO2  และ อัตราการเต้นของหัวใจ PR ได้ ได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย 

 

คุณสมบัติทั่วไป
🔷 สามารถวัดค่าออกซิเจนในเลือด  SpO2  และ อัตราการเต้นของหัวใจ PR ได้
🔷 หน้าจอแสดงผลแบบ LED
🔷 หน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่
🔷 เมื่อสอดนิ้วเข้าไป ตัวเครื่องจะทำการวัดอัตโนมัติทุกๆ  5 วินาที
🔷 ปิดเครื่องอัตโนมัติหากไม่มีสัญญาณเกินกว่า 8 วินาที
🔷 ตั้งค่าแจ้งเตือน  SpO2 , PR ได้
🔷 ขนาด กว้าง 36 มม.  ยาว 58 มม. สูง 33 มม.
🔷 ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA  2 ก้อน

 

คุณสมบัติทางเทคนิค
1. ออกซิเจนในเลือด SpO2
                ช่วงการวัด       : 70% - 99%      
                ความถูกต้อง    : 80%-90% ± 2%  /   70%-79% ± 3%
                ความละเอียด   : 1%

 2. อัตราการเต้นของหัวใจ PR 
                ช่วงการวัด        : 30 BPM – 240 BPM
                ความถูกต้อง     : ± 1 BPM หรือ 1% 

 

อุปกรณ์ในชุด
🔷 สายคล้องเครื่อง                                       
🔷 คู่มือการใช้งาน

 

ปัญหาที่มักพบและวิธีแก้ไข
ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข
Sp02 หรือ PRไม่สามารถแสดงค่าได้เป็นปกติ 
1.ใส่นิ้วไม่ถูกต้อง
2.ค่า ออกซีฮีโมโกรบิน ของผู้ป่วยต่ำ  เกินกว่าที่จะวัดได้ 1.พยายามใส่นิ้วเข้าไปใหม่
3.พยายามหลายครั้ง ถ้าแน่ใจว่าเครื่องไม่มีปัญหา ให้ไปที่โรงพยาบาลเพื่อวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง
Sp02 หรือ PR แสดงค่าที่ไม่แน่นอน 1.นิ้วอาจจะใส่ไม่ลึกพอ
4.มีการกระดิกนิ้วหรือผู้ป่วยมีการขยับร่างกาย 1.พยายามใส่นิ้วเข้าไปใหม่
5.กรุณาอย่าขยับร่างกาย
เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือดไม่สามารถเปิดได้ 1.ถ่านอ่อนพลังงานไม่พอ หรือ ถ่านหมด
6.อาจจะใส่ถ่านไม่ถูกต้อง
7.เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือดอาจจะมีความเสียหาย 1.เปลี่ยนถ่าน
8.ใส่ถ่านใหม่
9.ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าใกล้บ้าน
ไฟหน้าจอดับ 1.อุปกรณ์นี้จะทำการปิดเครื่องเองเมื่อไม่มีการทำงานประมาณ 8 วินาที
10.พลังงานไม่พอ 1.เปลี่ยนถ่าน